Přeskočit na obsah

Popis aktivit


V této publikaci jsou představovány cloudové technologie vždy s konkrétním obsahem výuky, konkrétním předmětem, přesto jejich modifikace do dalších oborů a předmětů by neměla být nikterak zatěžující.

Pro bližší popis struktury všech aktivit klikněte ZDE.

Níže naleznete kompletní přehled jednotlivých aktivit, které můžete blíže prozkoumat, případně jsou k dispozici i pro stažení v PDF formátu.

Popis aktivit

Každá z aktivit je popsána základními údaji v tabulce, mezi které patří:

  • Věk/stupeň školy
  • Vstupní požadavky na žáka
  • Cíle aktivity
  • Rozvíjené kompetence
  • Potřebné hardwarové a softwarové vybavení

Tyto primární kategorie by měly sloužit učiteli k základní orientaci, v jakém tématu a při jaké příležitosti autor aktivity využil dané cloudové aplikace a co od výuky očekával. Následně jsou popsány náležitosti, které souvisí se samotným průběhem výuky, tj.:

  • Příprava na výuku
  • Průběh a organizace výuky
  • Reflexe učitele

Zde autor aktivity popisuje svou přípravu, reálný průběh výuky. Důraz je kladen i na samotné zhodnocení výuky, kde může doporučovat i modifikace průběhu výuky. Pro učitele by mohlo být užitečné vytýčení hlavních problémů (“Na co si dát pozor”), které mohou nastat jak při samotném průběhu, tak při přípravě učitele na konkrétní aktivitu.

Každá aktivita může obsahovat i nadstavbové popisy:

  • Alternativní řešení: autor aktivity může představit i další pro něj představitelná témata, okruhy či předměty, do kterých se dá aktivita snadno modifikovat
  • Další nástroje a jiné zdroje: autor aktivity může nabídnout další webové stránky, aplikace, jiné nástroje, programy, či řešení, která rozšiřují danou aktivitu, nebo její podstatu mírně pozměňují