Přeskočit na obsah

Digitální portfolio v hodině českého jazyka (recitace) na 1. stupni ZŠ

Zpracovala: Jana Grzychová

Věk (stupeň školy)

 • 1. stupeň ZŠ (použitelné až pro 9. třídu ZŠ)

Vstupní požadavky na žáky

 • Žák umí běžným způsobem pracovat s počítačem, resp. pracuje v prohlížeči a při práci s konkrétní online aplikací Seesaw

Cíl aktivity

 • Žák ukládá elektronické výstupy do prostoru digitálního portofólia aplikace Seesaw
 • Žák vytvoří v online aplikaci vlastní mediální materiál.

Rozvíjené kompetence

1. kompetence k učení

 • Příprava na hodiny

2. kompetence sociální a personální

 • Řídí své jednání

3. digitální kompetence: Komunikace a kolaborace

 • Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
 • Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

4.  digitální kompetence: informační a datová gramotnost

 • Správa dat a obsahu

5. digitální kompetence: technologická kompetence

 • Práce s aplikacemi
 • Práce s PC nebo mobilním dotykovým zařízením

Potřebný HW a SW

 • Aplikace Seesaw
 • PC nebo mobilní dotykové zařízení s připojením k internetu

Průběh výuky

Příprava na výuku

 • Učitel si vytvoří svůj účet v aplikaci SeeSaw nebo na webu.

Obrázek 4: Založení účtu

 • Připraví si přihlašovací kódy pro studenty.

Obrázek 5: Vložení kódů pro žáky

 • Žáci si připraví materiál k vložení – nahrané video, fotografie, text, …
 • Práci si studenti třídí do složek podle jména a zaměření.
 • Organizují si a třídí vlastní učení.

Obrázek 6: Ukázka organizace vlastní práce žáka

 • V aplikaci jsou různé možnosti vkládání a dalších úprav. Lze vložit materiál uložený v zařízení, připojit odkaz, nahrát z uložiště, vytvořit přes kameru a fotoaparát a dále vše editovat, komentovat, zvýraznit.

Obrázek 7: Ukázky různých typů aktivit

Průběh a organizace výuky

 • Při prvním přihlášení učitel projde s žáky jednotlivé možnosti vkládání a práce v prostředí Seesaw a seznámí je s možnostmi, které toto prostředí nabízí.
 • Seznámí je s riziky vkládání obrázků – licence, k úskalí při nahrávání audia.
 • V souvislosti na cíl hodiny žáci prostředí využívají k práci, jednak přímo natáčí svůj zvukový záznam – recitovanou báseň, tvoří k ní ilustraci, nebo k ní mohou vložit jiný digitální záznam.
 • Výstupem může být video, audio, text, prezentace, odkaz.

Na co si dát pozor

 • Zveřejnění přihlašovacího kódu – měl by být v bezpečném neveřejném prostředí,
 • Počáteční orientace žáka v prostředí.

Alternativní řešení

 • Lze modifikovat pro libovolný předmět. Žák si vede portfolio pro různé předměty a činnosti, vše má přehledně na jednom místě.