Přeskočit na obsah

Využití cloudových služeb (zálohování a přenos souborů)

Zpracoval: Petr Adamík

Věk (stupeň školy) 

 • 1. ročník H oborů – učňovské obory (část č.3 – maturitní obory) 

Vstupní požadavky na žáky 

 • Žák umí běžným způsobem pracovat s počítačem, mobilním dotykovým zařízením (např. mobilní telefon, tablet)
 • Žák má vlastní přihlášení k MS Office 365 (nejlépe pak školní účet)

Cíl aktivity 

 • Žák rozvíjí digitální kompetence, uvědomělým chováním v cloudovém prostředí
 • Žák vytvoří a plnohodnotně využívá účty a odkazy v cloudovém prostředí

Rozvíjené kompetence 

1. kompetence k učení 

 • Příprava na hodiny Informatiky

2. kompetence sociální a personální 

 • Řídí své jednání

3. digitální kompetence: Komunikace a kolaborace  

 • Sdílení prostřednictvím digitálních technologií  
 • Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

4.  digitální kompetence: informační a datová gramotnost 

 • Správa dat a obsahu

5. digitální kompetence: technologická kompetence 

 • Práce s aplikacemi 
 • Práce s PC a mobilním dotykovým zařízením 

Potřebný HW a SW 

 • PC s připojením k internetu
 • Mobilní dotykové zařízení s připojením k internetu
 • Apple TV, Google Chromecast – podle OS mobilního telefonu
 • Router s možností připojení k internetu
 • My Cloud Home – HW + účet

Průběh výuky

Příprava na výuku

Vyučující si předem nahraje soubor na veřejně dostupné cloudové služby (úschovna, uložto). Dále si zřídí účet dle OS mobilního telefonu u společnosti Google, Apple v krajním případě

Microsoft.  Pro potřeby zrcadlení mobilního telefonu si zapojí a zprovozní podle typu účtu Apple TV nebo Google Chromecast. Do routeru, který připojí k internetu, zapojí My Cloud Home. Rovněž zřídí účet u společnosti WD a vygeneruje kód pro připojení k tomuto zařízení prostřednictvím a internetu.

Průběh a organizace výuky

Žáci se posadí každý ke svému PC a přihlásí do školního emailu. Po přijetí emailu od vyučujícího si v internetovém prohlížeči otevřou obě veřejně dostupné cloudové služby. Pomocí odkazu na uschovna.cz si soubor stáhnou soubor a podle názvu souboru jej vyhledají na uložto.

Po vysvětlení základních rozdílů těchto služeb přistoupí vyučující k druhé části. Nejprve žákům na PC ukáže obsah cloudového uložiště, do kterého je potřeba se přihlásit (mít účet) a pomocí zrcadlení mobilního telefonu ten samý obsah ukáže na mobilním telefonu. Poté žáky vyzve k aktivitě na mobilním telefonu (přihlášení do cloudového uložiště). Poté žáci provedou přihlášení v internetovém prohlížeči. Žáci si zde nahrají soubor, který si stáhli na začátku první části. V PC i na mobilním telefonu provedou obraz obrazovky (tak, aby bylo vidět, že soubor si na cloudové uložiště nahráli) a tyto dva soubory (obraz monitoru, obraz mobilního telefonu) uloží na obě cloudové služby z první části. Odkazy na stažení těchto souborů zašlou vyučujícímu prostřednictvím školního emailu. Zároveň oba soubory žák nahraje na školní cloudové uložiště a odkaz nasdílí vyučujícímu (ne prostřednictvím emailu).

Na co si dát pozor Ve třetí části žáky seznámí s možností si udělat vlastní cloudové uložiště pomocí My Cloude Home. Předá jim kód pro připojení k tomuto zařízení prostřednictvím internetu. Žáci nahrají oba své vytvořené soubory (obraz monitoru, obraz mobilního telefonu) na toto zpřístupněné zařízení. Vyučující zároveň ukazuje prostřednictvím administrace tohoto zařízení průběh přibývajících souborů žáků.

 • Pečlivě mít zmapované prostředí – jaké typy, značky mobilních telefonů žáci používají.
 • Zapomínání hesel žáků – zapisovat vzniklé účty do sešitu.
 • Wifi připojení pro zapojení žáků s mobilními telefony.

Alternativní řešení 

 • Při nahrávání souborů využívat heslování a šifrování.