Přeskočit na obsah

Zpracovala: Irena Vajen

Věk (stupeň školy)

 • 2. stupeň ZŠ, SŠ

Vstupní požadavky na žáky

 • Žák vlastní účet Office 365 (nejlépe školní účet).
 • Žák umí běžným způsobem pracovat s počítačem, resp. aplikací SWAY, která je součástí office365, případně nainstalována na zařízení s win10.

Cíl aktivity

 • Žák se seznámí se základními pravidly pro tvorbu webové prezentace.
 • Žák vytváří webovou prezentací v cloudovém prostředí.
 • Žák spolupracuje s ostatními žáky na tvorbě prezentace ve sdíleném prostředí.

Rozvíjené kompetence

1. kompetence k učení

 • příprava k tvorbě prezentací

2. kompetence sociální a personální

 • spolupracuje ve skupině
 • řídí své jednání

3. digitální kompetence: Komunikace a kolaborace

 • sdílení prostřednictvím digitálních technologií
 • spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

4.  digitální kompetence: informační a datová gramotnost

 • správa dat a obsahu

5. digitální kompetence: technologická kompetence

 • práce s aplikacemi
 • práce s PC nebo mob. Zařízením s win10

Potřebný HW a SW

 • Aplikace Sway
 • PC nebo mobilní dotykové zařízení s win10 připojené k internetu

Průběh výuky

Příprava na výuku

Sway je aplikace, která je součástí office365 a která usnadňuje vytváření a sdílení interaktivních prezentací, osobních příběhů apod. Ke tvorbě prezentace lze využít i předpřipravených šablon. Vytvořené prezentace se ukládají průběžně, automaticky. Učitel se seznámí s aplikací Sway jejím ovládáním, nastavením a sdílením. Možnost seznámení zde[1]. Učitel připraví téma prezentace, které třída bude zpracovávat (např. Státní svátky, spisovatelé, stát apod.).

Pozn.: S tvorbou prezentací úzce souvisí téma licencování a citace.


Svátky v ČR

Témata ke zpracování prezentace:

den

svátek

1. ledna

Nový rok

1. ledna

Den obnovy samostatného českého státu (1993 – vznik samostatné České republiky)

1. května

Svátek práce (1890)

8. května

Den vítězství (1945 – konec druhé světové války v Evropě)

5. července

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 – příchod bratrů, kteří přinesli křesťanství a vzdělanost na Velkou Moravu)

6. července

Den upálení mistra Jana Husa (1415)

28. září

Den české státnosti (935 – zavraždění knížete Václava)

28. října

Den vzniku samostatného československého státu (1918)

17. listopadu

Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (1939 – uzavření českých vysokých škol nacisty, 1989 – studentské protesty, které spustily sametovou revoluci)

24. prosince

Štědrý den

25. prosince

1. svátek vánoční

26. prosince

2. svátek vánoční

Významné dny v ČR

den

svátek

16. ledna

Den památky Jana Palacha (1969 – výročí Palachova upálení)

27. ledna

Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

8. března

Mezinárodní den žen (1911)

9. března

Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince (1944)

12. března

Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) (1999)

28. března

Den narození Jana Ámose Komenského (1592)

7. dubna

Den vzdělanosti (1348 – založení Univerzity Karlovy)

5. května

Květnové povstání českého lidu (1945)

15. května

Den rodin (Mezinárodní den rodiny slavený od roku 1994)

10. června

Den památky obětí vyhlazení obce Lidice (1942)

18. června

Den hrdinů druhého odboje (1942 – boj v kostele svatých Cyrila a Metoděje)

27. června

Den památky obětí komunistického režimu (1950 – poprava Milady Horákové)

21. srpna

Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy (1968)

8. října

Památný den sokolstva (1941 – rozpuštění Československé obce sokolské výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha)

11. listopadu

Den válečných veteránů (1918 – konec první světové války)

Průběh a organizace výuky

Učitel jednotlivá témata přidělí, přidělí losováním či výběrem žákům. Po přihlášení a spuštění (služba SWAY – Nový prázdný sway) provede krátkou instruktáž ovládání a zopakuje/seznámí s licencemi materiálů využívaných v prezentacích.

Žáci si základní informace o vylosovaném tématu vyhledávají na internetu, třídí je, ověřují jejich relevantnost. Z ověřených a relevantních dat vytváří prezentaci. Učitel pracuje s žáky běžným způsobem, pomáhá žákům při tvorbě, komunikuje vhodnost obsahu, licenční podmínky, citace.

Ukázka z výuky – téma J. A. Komenský
část pracovního souboru  

Zobrazená prezentace

Obrázek 53: Prezentace – zobrazení ve webovém prohlížeči

Na co si dát pozor

 • Zapomínání hesel žáků.
 • Počáteční orientace žáka v prostředí.
 • Špatný odkaz na sdílenou prezentaci.

Alternativní řešení

 • Možnost automatického importu, z již vytvořené prezentace/dokumentu.
 • Lze aplikovat v jakémkoli předmětu.
 • Lze sdílet mezi skupinu žáků a pracovat společně na jedné prezentaci.
 • Hotová prezentace lze sdílet například na školním webu, sociálních sítích apod., záložka sdílet – získání odkazu na Sway.

[1] https://support.office.com/cs-cz/article/začínáme-s-aplikací-sway-2076c468-63f4-4a89-ae5f-424796714a8a