Přeskočit na obsah

Elektronický sešit ve výuce Informatiky na 2. stupni základní školy (1. možnost)

Zpracovala: Petra Vaňková

Věk (stupeň školy)

 • 2. stupeň ZŠ (v tomto případě pro 7. třídu ZŠ)

Vstupní požadavky na žáky

 • Žák umí běžným způsobem pracovat s počítačem, resp. aplikací OneNote, nebo konkrétní nainstalovanou aplikací OneNote v mobilním dotykovém zařízení.
 • Žák má vlastní přihlášení k Office 365 (nejlépe pak školní účet).

Cíl aktivity

 • Žák se prostřednictvím elektronického sešitu systematicky připravuje na hodinu Informatiky.
 • Žák pracuje s elektronickým sešitem, plní domácí úkoly, spolupracuje s ostatními žáky na společných úkolech, zapisuje si potřebné vlastní poznámky nebo vypracovává písemné práce, to vše pro přípravu na hodiny Informatiky.

Rozvíjené kompetence

1. kompetence k učení

 • Příprava na hodiny Informatiky

2. kompetence sociální a personální

 • Spolupracuje ve skupině
 • Řídí své jednání

3. digitální kompetence: Komunikace a kolaborace

 • Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
 • Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií

4.  digitální kompetence: informační a datová gramotnost

 • Správa dat a obsahu

5. digitální kompetence: technologická kompetence

 • Práce s aplikacemi
 • Práce s PC nebo mobilním dotykovým zařízením

Potřebný HW a SW

 • Aplikace OneNote
 • PC nebo mobilní dotykové zařízení s připojením k internetu

Průběh výuky

Příprava na výuku

Učitel připraví pro žáky třídu prostřednictvím aplikace Class Notebook (aplikace Office 365 – pro školy zdarma). Nejdříve vytvoří poznámkový blok (zde je dobré rozmyslet kategorie-listy, ve kterých budou žáci pracovat) a následně naplní třídu žáky. Vše probíhá intuitivně, k dispozici je i nápověda.


Obrázek 12: nastavení OneNote

Tím se vytvoří jednotlivé Poznámkové bloky pro třídy.


Obrázek 13: vytvořené třídy – poznámkové bloky

V těchto poznámkových blocích jsou k dispozici (vše je možné přejmenovat):

 • „Knihovna obsahu“ (do té může žák nahlížet, ale nemůže z ní nic vymazat, vhodné jako prostor pro učitele, který dává k dispozici žákům konkrétní podklady)
 • „Prostor pro spolupráci“ (zde mohou žáci spolupracovat)
 • Jednotlivé sešity žáků (přičemž žák vidí jen svůj vlastní, učitel pak sešity všech)


Průběh a organizace výuky

Učitel pak může pracovat běžným způsobem s žáky, jak je zvyklý prezentuje obsah výuky, zadává úkoly, písemné práce, nicméně bonus je v tom, že tyto podklady nemusí nikde dál sdílet žákům, kromě „Knihovny obsahu“. Učitel může přidávat jakýkoliv běžný typ souboru (zvuk, video, obrázky, prezentace, online odkazy, aj.). Zároveň nemusí od žáků vybírat sešit pro kontrolu úkolů, vybírat písemné práce, aj. běžné aktivity ve výuce, nebo do výuky.


Obrázek 14: náhled do prostředí

Na co si dát pozor

 • Zapomínání hesel žáků,
 • Počáteční orientace žáka v prostředí,
 • Žáci mají problém s přihlášením doma (není potřeba nic speciálního),
 • Žáci si z počátku neuvědomují, že učitel má přístup k jejich sešitům a přichází s různými výmluvami, proč něco nemohli udělat.

Alternativní řešení

 • Lze modifikovat pro libovolný předmět.
 • Lze využít i jiné prostředí než Office 365, např. prostředí Google Classroom.