Přeskočit na obsah

Elektronická nástěnka v občanské výchově

Zpracovala: Jitka Rambousková

Věk (stupeň školy)

  • 2. stupeň ZŠ

Vstupní požadavky na žáky

  • žák umí pracovat běžným způsobem s PC či mobilním dotykovým zařízením (např. tablet)

Cíl aktivity

  • žáci rozvíjejí sociální dovednosti práce ve skupině nad konkrétním úkolem souvisejícím s Ústavou ČR
  • žáci společně vytvoří přehledný učební materiál k tématu Ústava (dle jednotlivých hlav ústavy).

Rozvíjené kompetence

1. Informační a datová gramotnost

  • Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu

2. Komunikace a kolaborace

  • Sdílení prostřednictvím digitálních technologií – Sdílet data, informace a digitální obsah s ostatními pomocí vhodných digitálních technologií.
  • Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií – Používat digitální nástroje a technologie pro procesy spolupráce při společné výstavbě a spoluvytváření zdrojů a znalostí.

Potřebný HW a SW

  • PC či tablet s připojením k internetu
  • Virtuální nástěnka Padlet

Průběh výuky

Příprava na výuku

Učitel si předem zřídí účet na adrese http://padlet.com.  Při zřízení účtu může využít i své přihlášení Microsoft, Google či Apple. Dále si připraví prázdnou nástěnku tlačítkem “+ vytvořit”, nejužitečnější zde bude vybrat typ Polička. Dále je vhodné nástěnce v menu Upravit nastavit srozumitelnou adresu a v menu Sdílení zkontrolovat, že návštěvníci smějí na nástěnku zapisovat (mělo by být nastaveno defaultně).

Obrázek 10: Pohled do nastavení aplikace Padlet

Průběh a organizace výuky

Na začátku hodiny rozdělí učitel žáky do skupin, tak aby každá skupina zpracovávala jednu z hlav ústavy.

Žáci si najdou text ústavy na některém ze serverů státních orgánů (www.psp.cz, www.usoud.cz  a pod) nebo jim ho učitel poskytne v tištěné podobě. Učitel žákům nasdílí adresu společné nástěnky, buď v podobě připravené URL adresy nebo při použití mobilních zařízení využije QR kód, který je připravený v menu Sdílet.

Ve svých skupinách si žáci pak určený text projdou, nejlépe i anotují (klasicky tužkou nebo nástroji v prohlížeči pdf souborů). Na nástěnku pak připraví základní charakteristiku zpracovávané hlavy a hesla pro nejdůležitější části. Pro vložení nového hesla stačí klepnout na značku plus v odpovídajícím sloupci.

Obrázek 11: Příklad nástěnky

Během práce i po jejím skončení práce mají všichni možnost projít si zápisy spolužáků a ve stručnosti se seznámit obsahem všech zpracovaných hesel. V menu Upravit lze zapnout možnost Komentáře a povolit žákům klást dotazy k nejasným pojmům v heslech.

V další výuce pak následuje vysvětlení dotazů v komentářích. Nástěnka dále může sloužit jako shrnutí tématu a podklad pro další diskusi.

Na co si dát pozor

V průběhu tvorby je třeba zdůraznit, že jde o sdílené prostředí a každý v něm má vymezenou svou část a nemá zasahovat do práce jiné skupiny.

Protože nástěnka Padlet dovoluje v bezplatné verzi jen 3 nástěnky, je třeba tento počet hlídat. Použitou nástěnku je možné po skončení práce exportovat třeba do formátu pdf , archivovat ji tak a pak ji smazat.

Alternativní řešení

Celou výuku lze realizovat buď na PC nebo na tabletech (https://padlet.com/about/apps). Pro tvorbu virtuální nástěnky lze využít i další aplikace, například LinoIt https://en.linoit.com/ nebo LearningApps https://learningapps.org/, které jsou bez omezení počtu nástěnek, ale nedovolují řešení do sloupců a žáci musí více dbát na správné řazení hesel.