Přeskočit na obsah

Google Classroom - pomocník učitele ve výuce

Zpracoval: Václav Nádvorník

Věk (stupeň školy)

 • 2. stupeň ZŠ, SŠ

Vstupní požadavky na žáky

 • Žák umí pracovat běžným způsobem s PC, žák má zřízen účet na google

Cíl aktivity

 • Žák se naučí ovládat nástroj pro zadávání a odevzdávání úkolů.
 • Žák prostřednictvím nástroje dostává jasnou zpětnou vazbu od učitele.

Rozvíjené kompetence

1. Komunikace a kolaborace

 • Sdílení prostřednictvím digitálních technologií – Sdílet data, informace a digitální obsah s ostatními pomocí vhodných digitálních technologií.
 • Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií – Používat digitální nástroje a technologie pro procesy spolupráce při společné výstavbě a spoluvytváření zdrojů a znalostí.

Potřebný HW a SW

 • PC s připojením k internetu
 • Účty na serveru google pro žáky i učitele

Základní popis aktivity

V principu se primárně nejedná o výukovou aktivitu, spíše o využití nástroje pro zadávání a odevzdávání úloh. I když i zde se žáci učí používat základní komunikační nástroje. Při tom se využívají aplikace firmy Google, speciálně Google Classroom (učebna Google). V mnohém, je podobná systémům Moodle, ale má snazší na ovládání jak z pohledu učitele, tak i žáka.

Průběh výuky

Příprava na výuku

Učitel si předem na serveru google v aplikaci Classroom (classroom.google.com) zřídí kurz do něhož pozve jednotlivé žáky. Žákům se pozvánka objeví na jejich mailech, kde ji přijmou jednoduchým kliknutím. Zapsat se do kurzu je možné i po zadání jedinečného kódu. Poté co navštíví stránku kurzu, proběhne jednoduchý automatický tutoriál. Základní možnosti práce učitele jsou:

 • Stream – prostor pro komunikaci a sdílení příspěvků v rámci kurzu, včetně aktivit, zadaných úkolů atd.
 • Práce v kurzu – prostor, kde učitel zadává jednotlivé úkoly, případně hodnotí žákovské práce
 • Lidé – informace o jednotlivých žácích, jejich kontakty a také konkrétní činnosti v rámci kurzu
 • Hodnocení – místo, kde se zobrazují hodnocení žákovských prací


Obrázek 21: Náhled do Google Classroom

Průběh a organizace výuky

Učitel vytvoří pro jednotlivý kurz požadované zadání. Základní možnosti jsou

 • Úkol – Úkol je nejuniverzálnější možnost, kdy je zadání možné provést v textové podobě, případně jako dokument Google. Tento dokument se poté buď žákům sdílí ke čtení, nebo každému se automaticky vytvoří jedinečná kopie.
 • Úkol s kvízem – Úkol s kvízem je obdobný, s tím že navíc je možné vytvořit závěrečný kvíz pomocí aplikace Google formuláře.
 • Otázka – Otázka je jednoduché zadání, kdy žáci odpovídají krátkou textovou odpovědí, případně výběrem z možností.
 • Materiál – Materiál je pak nehodnocený příspěvek.


Obrázek 22: Možnosti kurzu

K jednotlivým zadáním je možné zadávat:

 • Název
 • Podrobnější pokyny
 • Přidaný dokument Google
 • Skupinu žáků (případně jednotlivé žáky) pro kterou je zadání určeno
 • Maximální počet bodů
 • Termín odevzdání
 • a pro lepší členění i téma.


Po zadání úkolu (které je možné naplánovat na konkrétní čas) se žákům automaticky rozešle emailová notifikace, že v učebně je nové zadání.

Žáci úkol vypracují. V případě, že odevzdávají formou dokumentů google, pak se po odevzdání dostává tento dokument pro žáky pouze do režimu pro čtení a nemohou jej nijak upravovat.

Učitel jednotlivé práce opraví (ideálně formou komentářů) a žákům s hodnocením vrací. V tu chvíli lze připojit i konkrétní komentář. Žák může vrácený úkol opět odevzdat.

Učitel poté vidí jednotlivá svá hodnocení a informace, zda byl úkol odevzdán v termínu, či po něm.


Obrázek 24: Hodnocení učitele


Obrázek 25: Odevzdané úkoly – zobrazení

Na co si dát pozor

Na začátku je třeba zkontrolovat, zda žáci mají ke kurzu přístup. (Například prvním jednoduchým zadáním se snadnou odpovědí). Dále je praktické s žáky procvičit samotný způsob odevzdávání úloh, aby bylo předejito případným výmluvám typu: „já ten úkol vypracoval, jen jsem jej neuměl odevzdat, …“

Alternativní řešení

Rozhodně se nejedná o jedinou aplikaci sloužící pro odevzdávání úloh a jako nástroj blended learningu.  Dalších možností je mnoho, různé formy Moodle, aplikace iTrivio a další. Výhodou Google je integrace s ostatními aplikacemi a pro školství i nulová pořizovací cena.