Přeskočit na obsah

Elektronický sešit ve výuce Informatiky na 2. stupni základní škole (2. možnost)

Zpracovala: Anna Dravecká

Věk (stupeň školy)

 • 2. stupeň ZŠ (v tomto případě pro 7. třídu ZŠ)

Vstupní požadavky na žáky

 • Žák umí běžným způsobem pracovat s počítačem,
 • Žák má vlastní přihlášení k Office 365 (nejlépe pak školní účet).

Cíl aktivity

 • Žáci se učí systematicky si vytvářet sešit na hodinu Informatiky.
 • Žák pracuje s elektronickým dokumentem/sešitem, plní domácí úkoly, spolupracuje s ostatními žáky na společných úkolech, zapisuje si potřebné vlastní poznámky.

Rozvíjené kompetence

1. kompetence k učení

 • Příprava na hodiny Informatiky

2. kompetence sociální a personální

 • Spolupracuje ve skupině
 • Řídí své jednání

3. digitální kompetence: Komunikace a kolaborace

 • Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
 • Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
 • Rozdělení rolí ve skupině
 • Respektování názoru druhých

4.  digitální kompetence: informační a datová gramotnost

 • Správa dat a obsahu
 • Vyhledávání a třídění informací

5. digitální kompetence: technologická kompetence

 • Práce s aplikacemi
 • Práce s PC nebo mobilním dotykovým zařízením

Potřebný HW a SW

 • MS Word, Office 365
 • PC nebo mobilní dotykové zařízení s připojením k internetu

Průběh výuky

Příprava na výuku

Učitel založí Teams skupinu pro žáky jedné třídu/skupiny prostřednictvím školní Office 365 – Teams. Vše probíhá intuitivně, k dispozici je i nápověda.

 • Ve školní poště Office 365 – on-line verze přes webové rozhraní – klikneme na ikonku aplikace, vybereme Teams


Obrázek 15: Aplikace Teams v Office365

 • Vytvoříme třídní Teams – založíme jej jako třídu, zadáme název této třídy a naplníme žáky.

Obrázek 16: Vytvoření Týmu

 • Vzniklý team má rovnou toto menu. V souborech žáci nebo učitel vytvoří wordovské dokumenty, které si žáci po dvojicích/trojicích rozdělí a podepíšou. Pro prvopočátek práce v on-line prostředí se obyčejný sdílený wordovský dokument hodí, není náročný pro práci, žáci MS Word znají již z předchozích hodin. Teď si musí zvyknout na on-line verzi, koordinaci a spolupráci tří žáku pohybující se v jednom dokumentu.


Obrázek 17: typy práce v Teams

Trojice žáků na jeden sešit. Jeden zapisuje výklad učitele, druhý žák upravuje text – font, velikost, barvy, odrážky, drobné opravy. Třetí žák hledá obrázky/videa k danému tématu.

Tyto sešity mají studenti k dispozici, vždy když mohou na internet – osobní počítač/tablet/mobilní zařízení.


Obrázek 18: soubory v Teams

 • Ukázky z jednotlivých sešitů:


Obrázek 19: Ukázka sešitu 1


Obrázek 20: Ukázka sešitu 2

Průběh a organizace výuky

Učitel pak může pracovat běžným způsobem s žáky: prezentuje obsah výuky, zadává úkoly.

Součástí sešitů žáku může být: zvuk, video, obrázky, prezentace, online odkazy, …

Na co si dát pozor

 • Někteří žáci se pohybují poprvé ve sdíleném on-line prostředí, proto orientace, spolupráce, koordinace tří žáků v jednom dokumentu je na některé až moc.
 • Žáci si z počátku neuvědomují, že učitel i ostatní žáci májí přístup k jejich sešitům.

Alternativní řešení

 • Lze modifikovat pro libovolný předmět.
 • Lze využít i jiné prostředí než Office 365, např. prostředí Google Classroom.
 • Lze po prvním odzkoušení Teams s žáky postupně začít využívat dalších aplikací, jako OneNote, Zadání, Kvíz, …